Fortællinger fra Vendsyssel

Lidt om Ellen Kirstines og Chr. Fjeldgaards farme

Afskrift af opgørelser pr. 1. juni 1880

Landbrugenes produktion, udgifter etc. - samt tælling af besætning 1 juni 1880Ellen Kirstine Christensens farm (jord !)

Jens Christian Jensen Fjeldgaards farm


I alt på begge farme

Hans Christian Sørensens farm ( Røl-Hans fra Ørsø)


Jens Peter Pedersens farm (Christianes mand) Ejer: James P. Peterson
Ejer: Ellen Christianson

Ejer: Christian Feldgar

( I samdrift )


Ejer: Hans Sorenson

Areal i alt80 acres80 acres160 acres80 acres120 acresheraf


opdyrket i sædskifte


55551105370
opdyrket m. vedvarende græs

0242400

uopdyrket prærie


250251250
skov01115(1

)
Vurdering etc.


Jord og bygninger


1000 dollars


1000 dollars


2000 dollars


500 dollars


2000 dollars
Maskiner og værktøj


ingen75 dollars75 dollars


50 dollars100 dollars

Besætning


50 dollars465 dollars


515 dollars


200 dollars


650 dollars

Udgift på bygninger 1879

ingeningeningeningen15 dollars

Udgift til gødning 1879

ingeningeningeningeningen

Udgift til fast medhjælp 1879

ingeningeningen25 dollarsingen

Udgift til daglejer 1879

ingeningeningen5 dollarsingenAnslået værdi af produktion i 1879

300 dollars


300 dollars


600 dollars


200 dollars


410 dollarsAreal brugt til høslæt i 1879

intet9 acres9 acres7 acres10 acres

Mængde bjærget hø 1879

intet hø18 tons hø


18 tons hø


14 tons hø


20 tons


Husdyr inkl. fjerkræ 1 juni 1880


Heste og mulddyr


ingen8 heste i alle aldre


8 heste i alle aldre


1 hest + 1 mulddyr


4 hesteHornkvæg2 køer2 køer + 8 ungkreaturer

4 køer + 8 ungkreaturer

2 køer + 1 ungkreatur

2 køer + 8 ungkreaturer

Sviningen16 svin16 svin28 svin68 svinFjerkræ inkl forårsudrugninger

30 stk fjerkræ


30 stk fjerkræ


60 stk fjerkræ


24 stk fjerkræ


120 stk fjerkræ

Fåringen7 får7 fåringen fåringen får

Kalvekastninger 1879


ingen1 kalvekastning


1 kalvekastning


1 kalvekastning


1 kalvekastning

Smørproduktion på farmen 1879

140 amr. pund


100 amr. pund


240 amr. pund smør

24 ( 240 ?) amr. pund smør

140 amr. pund smør

Ægproduktion på farmen 1879

100 dusin ( 1200 æg )

100 dusin ( 1200 æg )

200 dusin ( 2400 æg )

410 dusin ( 4920 æg )

150 dusin ( 1800 æg )Markafgrøder 1879 i areal


Indiansk korn (majs)


14 acres24 acres38 acres18 acres54 acres
Havre7 acres0 acre7 acres2 acresingenRugingen4 acres4 acres4 acresingenHvede22 acres18 acres40 acres28 acres15 acresKartofler ( irske )


0.12 acre0.12 acre0.24 acre0.12 acre0.12 acre


Udbytte i bushel


Indiansk korn (majs)


800 bushels


1200 bushels


2000 bushels


800 bushels


2000 bushels
Havre200 bushels


intet200 bushels


24 bushels


intet


Rugintet36 bushels


36 bushels


28 bushels


intet


Hvede176 bushels


144 bushels


320 bushels


200 bushels


120 bushelsKartofler ( irske )


8 bushels8 bushels16 bushels


12 bushels


10 bushels
Noter :

A: 1 acre = 0,41 ha = ca 0,7 tdl

B: 1 amerikansk pund = 0,45 kg = 1,1 danske pund

C: Afgrøderne måles i rummålet 1 bushel = ca 35 liter. Omregnet til vægtmål varierer det derfor fraafgrøde til afgrøde. 1 bushel majs m. kolbe = 56 amr.pund, 1 bushel afkolbet majs = 70 amr. pund,

1 bushel hvede = 60 amr. pund; 1 bushel rug = 56 amr. pund, 1 bushel havre = 32 amr. pund

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.